You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
วันพฤหัส 22 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > อ้าวซวยแล้ว!?!…โวยหนักรัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ กระทบเต็มๆ “เกษตร-เอสเอ็มอี” เดี๋ยวลามสินค้าราคาขึ้น

อ้าวซวยแล้ว!?!…โวยหนักรัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ กระทบเต็มๆ “เกษตร-เอสเอ็มอี” เดี๋ยวลามสินค้าราคาขึ้น

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 24 มกราคม 2018

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ทำการเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอทบทวนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เนื่องจากบางพื้นที่ปรับสูงเกินไป และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง วอนรัฐบาลทบทวนมติใหม่และให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดด้วย

Advertisement

Loading...

กกร. เผยว่า ผลกระทบต่อการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2561 ที่มีการปรับขึ้น 5-22 บาท จากการสอบถามความคิดเห็นไปยังสมาชิกทั่วประเทศ พบว่า กว่า 92% ของจังหวัดทั้งหมด เห็นว่ามีการปรับค่าจ้างเกินกว่าที่คณะอนุกรรมการจังหวัดเสนอคณะกรรมการค่าจ้าง โดยเฉพาะ 35 จังหวัด ที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดไม่ได้เสนอปรับขึ้นค่าจ้าง 36 จังหวัดมีมติปรับขึ้นค่าจ้าง แต่ปรับขึ้นในเกณฑ์ต่ำกว่าที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางกำหนด และมีเพียง 6 จังหวัดที่มติจังหวัดปรับค่าจ้างขึ้นเท่ากับมติของคณะกรรมการค่าจ้างกลางนั่นเอง

Advertisement

นอกจากนี้ ทางด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้เสนอรัฐบาลให้ทบทวนมติอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ได้มีมติออกมาตามคณะกรรมการค่าจ้าง แต่ให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า การปรับค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าจ้างแรงงานและการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตร บริการ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งจะเป็นการเร่งให้มีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน อีกทั้งการปรับค่าจ้างที่เกินพื้นฐานสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคม จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศในภาพรวม รวมทั้งค่าครองชีพจะสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนได้

ทั้งนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จะนำเสนอมติดังกล่าวต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ พร้อมจะฟังผลจากรัฐบาลว่าจะมีการทบทวนมติหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีการทบทวน ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจะมีการสำรวจผลกระทบจากอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ปรับขึ้นให้มีความชัดเจนอีกครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าววันนี้

error: Alert: Content is protected !!